Ważne daty

 • 30.04.2018 – Zgłoszenie referatu lub uczestnictwa  - elektroniczne, e-mail lub w wersji papierowej
 • 15.05.2018 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • 15.06.2018 – Nadesłanie referatu
 • 15.06.2018 – Dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 04.09.2018 – Rozesłanie szczegółowego programu Konferencji


Artykuły naukowe

Wszystkie referaty będą recenzowane i zostaną wydane w monografii „XII Szkoła Obróbki Skrawaniem ­– Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0”

Komitet Naukowy rekomenduje spośród nadesłanych referatów artykuły do wydania w czasopiśmie Mechanik (lista B MNiSW, 11 pkt.) oraz Journal of Machine Engineering (lista B MNiSW, 14 pkt).

Artykuły w czasopiśmie Mechanik - liczba stron: 3, artykuły w czasopiśmie Journal of Machine Engineering w języku angielskim, po uzyskaniu dodatkowych pozytywnych recenzji.


Wytyczne do opracowania artykułów:

Monografia „XII Szkoła Obróbki Skrawaniem ­– Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0”

 Artykuł do monografii powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

 Czasopismo Mechanik

Artykuł musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie wydawcy. Artykuł musi być 3-stronicowy.

 Czasopismo Journal of Machine Engineering

Artykuł musi być przygotowanie zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie wydawcy. W czasopiśmie Journal of Machine Engineering będą publikowane artykuły po uzyskaniu dodatkowej pozytywnej recenzji recenzenta wskazanego przez redakcję naukową czasopisma Journal of Machine Engineering.

 
Autorzy będą też mogli opublikować swoje zrecenzowane artykuły w innych czasopismach według własnych deklaracji.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie przez autorów przygotowania publikacji zgodnie z wytycznymi.

Prosimy także o terminowe nadsyłanie artykułów do 15.06.2018 r. na adres email Konferencji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Artykuły powinny być opracowane z zachowaniem wszystkich wymogów redakcyjnych zawartych w załączonych wzorach.

 

Opłaty

1. Pełna opłata konferencyjna 1 w wysokości 1.450 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • publikację artykułu w monografii - XII Szkoła Obróbki Skrawaniem – Narzędzia
  i technologie dla Przemysłu 4.0.

2. Pełna opłata konferencyjna 2 w wysokości 2.372,50 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały konferencyjne papierowe i multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • publikację artykułu w monografii - XII Szkoła Obróbki Skrawaniem – Narzędzia
  i technologie dla Przemysłu 4.0,
 • publikację artykułu w czasopiśmie Mechanik.

3. Pełna opłata konferencyjna 3 w wysokości 2.502,10 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały konferencyjne papierowe i multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • publikację artykułu w monografii - XII Szkoła Obróbki Skrawaniem – Narzędzia
  i technologie dla Przemysłu 4.0,
 • publikację artykułu w czasopiśmie Journal of Machine Engineering.

4. Opłata konferencyjna obniżona 1 dla uczestnika bez publikacji artykułu wynosi 1.000 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały konferencyjne papierowe i multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących.

5. Opłata konferencyjna obniżona 2 dla uczestnika (student, doktorant) bez publikacji artykułu wynosi 750 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji.

6. Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 750 zł + VAT obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin.

 

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

Bank Handlowy w Warszawie

Nr konta: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

Tytuł przelewu:

XII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem SOS2018, 248.902.0060 - opłata konferencyjna za ...(imię i nazwisko uczestnika, firma)

Właściciel konta:

Politechnika Koszalińska

Ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin