Szanowni Państwo,

W 2007 zrodziła się Inicjatywa powołania ogólnopolskiej konferencji SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM. Została ona przyjęta bardzo życzliwie i z dużym zainteresowaniem przez środowisko naukowe i przemysłowe. W roku 2018 będzie to już XII jej edycja.

Głównym celem konferencji SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM jest integracja środowisk akademickich i przemysłowych oraz synergiczna współpraca obu środowisk w zakresie nowych technologii oraz kształcenia kadr. To swoiste zapotrzebowanie z prężnie rozwijającego się przemysłu w Polsce stawia wyzwania dla środowisk naukowych realizujących prace z zakresu nauk stosowanych w tym badania:

  • procesów i technologii skrawania,
  • konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów narzędziowych,
  • materiałów narzędziowych oraz powłok stosowanych na ostrza skrawające,
  • obróbki materiałów trudnoskrawalnych,
  • efektywności obróbki skrawaniem,
  • pomiarów i diagnostyki procesu skrawania.

Kolejne SZKOŁY były dedykowane tym wyzwaniom. Uaktywniono środowiska z całego kraju i raz w roku były organizowane konferencje w różnych regionach kraju przez uczelnie techniczne i ośrodki badawcze. Wśród założycieli i osób wspomagających SZKOŁĘ OBRÓBKI SKRAWANIEM znajdują się czołowe nazwiska z większości uczelni technicznych i firm zajmujących się obróbką skrawaniem i narzędziami. Wnieśli oni wszyscy wiele cennych propozycji i uwag dotyczących form i ram działania SZKOŁY.

Zachęcamy do uczestnictwa w XII SZKOLE OBRÓBKI SKRAWANIEM, która jest platformą spotkań specjalistów z zakresu obróbki skrawaniem i narzędzi. Można na niej wymieniać informacje o sobie, swojej firmie, zainteresowaniach zawodowych, prezentować i publikować swoje osiągnięcia. Można też reklamować swoją działalność, wspierając w zamian finansowo SZKOŁĘ. Wydawane przez SZKOŁĘ OBRÓBKI SKRAWANIEM książki mają w założeniu charakter edukacyjny i prezentują światowe trendy z dziedziny obróbki skrawaniem i narzędzi, a także dorobek i osiągnięcia różnych ośrodków badawczych, firm i poszczególnych osób. Materiały naukowe prezentowane w ramach SZKOŁY publikowane są także w czasopismach naukowych.

Gorąco Państwa zachęcamy do czynnego udziału w pracach SZKOŁY i propagowania jej działalności, zwłaszcza w środowiskach przemysłowych. Liczymy, że do naszego grona przyłączą się kolejni specjaliści, a sponsorzy hojnie wspomogą nasze działania.

Piotr Cichosz
Przewodniczący Komitetu Naukowego